Výběr kamen

Výběr kamen

Jednoduchá volba

Při výběru kamen byste měli zohlednit několik faktorů. V první  řadě vzít v úvahu velikost vytápěného prostoru. Také je důležité vybrat vhodné umístění kamen, aby byla zajištěna optimální distribuce tepla. Kromě toho, že jsou kamna určena k vytápění, mají také estetickou funkci a měla by tedy splňovat požadavky na design.