Pravidla topení

Pravidla topení

Připravit, pozor... oheň!

Dřevo je zdrojem energie, který je šetrný k životnímu prostředí a nepřispívá       k nebezpečnému skleníkovému efektu jako např. uhlí, koks nebo ropa.

Šest dobrých rad pro topení

  • Vlhkost dřeva by měla být 15-20%. Vlhké dřevo špatně hoří, zanáší kamna i komín a v neposlední řadě vytváří saze na skle.
  • K zatápění používejte suché třísky a snažte se, aby oheň vzplál co nejrychleji a ve spalovací komoře se tak vytvořila dostatečná teplota, aby plyny uvolněné ze dřeva dobře hořely. Pročtěte si návod, který je ke kamnům dodáván, abyste pochopili jakým způsobem zatápět rychle a efektivně.
  • Nepoužívejte příliš dlouhá polena. Mezi dřevem a stěnami topeniště musí proudit vzduch, aby docházelo ke správnému spalování. U většiny kamen je maximální délka polen 30-33cm a polena by neměla být silnější než 6-8cm.
  • Není vhodné přikládat příliš dřeva najednou, bráníte tak optimálnímu přívodu vzduchu. V takovém případě plyny nehoří a vycházejí z komína v podobě kouře. Při optimálním spalování není kouř vycházející z komína téměř patrný zrakem ani čichem.
  • Topit můžete prakticky všemi druhy dřeva, nepoužívejte však dřevo mokré a nevyzrálé. Mělo by schnout na větraném a krytém stanovišti 1-2 roky. Je vhodné jej co nejdříve rozštípat, aby rychleji a lépe schlo.
  • Dřevo na topení je vhodné přinést domů 2-3 dny před použitím, aby případně oschlo na povrchu. Trvalé ukládání dřeva v interiéru však není vhodné, protože může v důsledku nedostatečného větrání hnít.