Pravidla instalace

Pravidla instalace
  • Kamna musí být instalována v souladu s národními předpisy a doporučením výrobce.
  • Jedním z nejdůležitějších předpokladů dobré funkce krbových kamen je komín. Komín v zásadě funguje jako motor krbových kamen. Nemá -li komín správný tah, nemohou kamna optimálně fungovat. Pro více informací se obraťte na odbornou kominickou firmu.
  • Je důležité, aby v místnosti, kde kamna stojí, byl dostatečný přísun čerstvého vzduchu. V opačném případě kamna špatně hoří, kouří nebo zhasínají. Proto lze u kamen zvolit možnost napojení na přívod externího vzduchu.
  • Ujistěte se, že podlaha unese váhu kamen. Kamna vždy umístěte na nehořlavý povrch a dodržte bezpečnou vzdálenost kamen od hořlavých materiálů.