FAQ - otázky a odpovědi

FAQ - otázky a odpovědi

Kamna na pelety
Krbová kamna nebo vložka
Druhy palivového dřeva
Jiné druhy paliva
Komín
Prodejci


Vyrábí firma Rais kamna na pelety?
Ne, firma Rais nevyrábí  žádná kamna, kde lze jako palivo používat pelety. Pouze pro dánský trh jsou dodávána kamna BioLine. Více informací můžete získat na tel.: +45 70 10 27 50.


Kamna nebo vložka?
Kamna i vložka jsou stejně dobré, ale velmi různé zdroje tepla. Krbové vložky jsou na rozdíl od tradičních otevřených krbů vysoce účinné zdroje tepla. Instalace krbových kamen je jednodušší a méně nákladná. Kamna vydávají teplo rychleji než vložka, nicméně vložka teplo akumuluje a pak teplo vydává déle. Schopnost akumulace mají i kamna s mastkovým obložením. Při výběru záleží čistě na vašem vkusu  a prostorových možnostech. 


Jaký druh dřeva má největší výhřevnost?
Všechny druhy dřeva vydají na jeden kilogram hmotnosti stejné množství tepla (za předpokladu, že mají stejný obsah vody). Nicméně mezi různými druhy dřeva jsou velké rozdíly v hmotnosti. Například 1m3 smrku váží o třetinu méně než 1m3  buku. V praxi to tedy znamená, že pro stejné množství tepla je třeba smrku více. 2m3 buku tedy vydají stejně tepla jako 3 m3 smrku. Vynikající je buk nebo jasan, které mají pěkný plamen a vysokou výhřevnost, tzn., že vydávají hodně tepla a  vytvářejí vysokou vrstvu žhavých uhlíků. Na druhou stranu např. bříza hoří klidným plamenem a její bílá kůra je krásná na pohled. Má ale malou výhřevnost.

Relativní hmotnost různých druhů dřeva: 

Buk 100%
Dub 100%
Jasan 98%
Jilm 96%
Javor 93%
Bříza 88%
Borovice 75%
Smrk 67%
Topol 65%

Lze v kamnech Rais použít namísto dřeva uhlí nebo koks?
Kamna Rais byla vyvinuta pro optimální spalování palivového dřeva. Uhlí ani koks v nich spalovat  nelze. Jejich použití by mohlo způsobit přetopení a následné poškození kamen. Při použití jiného než doporučeného paliva záruka na kamna pozbývá platnosti. 


Požadavky na komín
Dobrý komín je jedním z nejdůležitějších předpokladů správně fungujících kamen. Komín je považován za „ motor“ kamen. Nová a moderní kamna kladou na komín vyšší nároky než stará kamna. Před instalací kamen by měl stav komína vždy posoudit kominík.

Instalace na cihlový komín:
Do komína je umístěna zděř, do které se vsune kouřovod. Spojení mezi zděří a kouřovodem by mělo být utěsněno těsnicí šňůrou, aby se zamezilo nežádoucímu proudění vzduchu, které by mělo za následek horší tah v komíně.

Dobrý tah je když:

  • je velký rozdíl mezi teplotou venkovní a teplotou v komíně
  • venku je jasné počasí

Špatný tah je když:

  • teplotní rozdíl je příliš malý (např. když je komín špatně izolovaný)
  • venkovní teplota je příliš vysoká (např.v létě)
  • je bezvětří
  • komín nemá správnou výšku a je ve stínu střechy nebo vysokých stromů (v těchto případech hrozí, že kamna budou kouřit)
  • do komína se dostává vzduch, např. chybějícími spárami

Prodejci kamen Rais - kde mohu kamna Rais zakoupit?
Kamna Rais prodávají autorizovaní, řádně vyškolení prodejci ve specializovaných obchodech, kteří jsou schopni poskytnout odborné rady ohledně výběru a zapojení, případně kamna odborně nainstalují. Autorizovaný prodejce má na dveřích nálepku s logem Rais, případně certifikát autorizovaného prodejce. Prostřednictvím internetových obchodů kamna neprodáváme a záruku poskytujeme pouze na kamna zakoupená          u našich prodejců.